صفحه اصلي

تعداد بازديد:

5399

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : يکشنبه17/08/88

تصويب 18 رشته جديد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه


18 رشته جديد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه تصويب شد

دکترکيوان قدرتي رييس واحدکرمانشاه ازتصويب 18رشته جديددردانشگاه آزاداسلامي واحدکرمانشاه خبرداد.

به گزارش آنا، وي گفت:دانشگاه آزاداسلامي واحدکرمانشاه به عنوان يکي از بزرگترين مراکزآموزش عالي غرب کشور با پانزده هزار دانشجو درراستاي توسعه وگسترش آموزش وپژوهش در استان کرمانشاه طي سال هاي اخير موفقيت هاي بسياري بدست آورده است .

فضاي فيزيکي مناسب،امکانات بهينه آموزشي و بهره وري از اساتيد مجرب ودرخواست دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه به منظورتاسيس رشته هاي جديدبه شوراي گسترش آموزش عالي کشورباعث شدتا با پذيرش دانشجو در 18 رشته جديد در اين دانشگاه موافقت گردد.

قدرتي ادامه داد: با توجه به نياز استان و تامين نيروهاي متخصص،تاسيس رشته هاي جديد بخصوص درحوزه فني و مهندسي در دستور کار اين دانشگاه قرار گرفت و پس از رايزني هاي مختلف تاسيس 18 رشته جديد در اين دانشگاه به تاييد و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي کشور قرار گرفت .

رشته هاي مصوب شده که عناوين اين رشته ها در کنکور سال آينده جزو ليست دفتر چه آزمون دانشگاه آزاد اسلامي قرا ر خواهدگرفت به شرح ذيل است:

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي صنايع،شيميايي، کارشناسي پيوسته مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي،کارشناسي پيوسته مهندسي کشاورزي – مکانيزاسيون کشاورزي

،کارشناسي پيوسته آموزش زبان انگليسي

،کارداني ناپيوسته مديريت بازرگاني

،کارشناسي پيوسته شيمي محض

،کارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات دامي

،کارداني نا پيوسته علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر

،کارشناسي پيوسته شيمي کاربردي

،کارشناسي نا پيوسته علمي کاربردي امورزراعي باغي – تکنولوژي توليدات باغي

،کارشناسي نا پيوسته مهندسي تکنولوژي برق – قدرت ،کارشناسي پيوسته مهندسي شيمي – مهندسي صنايع غذايي ،کارشناسي پيوسته راهنمايي و مشاوره – مشاوره ،کارشناسي نا پيوسته دامپزشکي ،کارشناسي فيزيک – حالت جامد ،کارشناسي فيزيک – ليزر و اپتيک ،کارشناسي فيزيک – اتمي و پلاسما،کارشناسي پيوسته مهندسي کشاورزي- صنايع غدايي.