صفحه اصلي

تعداد بازديد:

2855

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : شنبه21/09/88

اولين همايش اقتصاد و بازاريابي گياهان دارويي


اولين همايش اقتصاد و بازاريابي گياهان دارويي (غرب کشور)

تاريخ برگزاري : 6-5 اسفند 1388
مکان برگزاري : سنندج

محورهاي مقالات
اقتصاد گياهان دارويي
* مزيت نسبي
* کارايي توليد
* مديريت مزرعه
* برداشت از منابع طبيعي
* فرآوري و ارزش افزوده
* اشتغال زايي و کارآفريني
* تعاوني هاي توليد و توزيع

بازاريابي گياهان دارويي
* بازارهاي هدف
* توسعه صادرات
* گونه هاي بازارپسند
* کيفيت و استانداردها
* بسته بندي و بازاررساني
* روش هاي قيمت گذاري
* راهبردهاي پيشبرد فروش

بررسي مقالات منحصر به محورهاي فوق نبوده و کليه مقالات ارسالي در موضوع همايش، مورد بررسي قرار مي گيرد.

تاريخ هاي مهم
 آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات    5 بهمن 1388
اعلام نتايج داوري چکيده مقالات   10 بهمن 1388 
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات     15 بهمن 1388
اعلام نتايج داوري نهايي مقالات    20 بهمن 1388 
آخرين مهلت ارسال و ثبت هزينه هاي ثبت نام و اقامت    25 بهمن 1388 
برگزاري همايش    5 و 6 اسفند 1388  

اطلاعات تماس با دبيرخانه همايش
سايت همايش : http://www.1cemmp.ir/default.html
آدرس ايميل: info@1cemmp.ir
آدرس پستي: سنندج- خيابان امام، سه راه حبيبي، روبروي مسجد جامع، جهاد دانشگاهي واحد استان کردستان، دبيرخانه همايش.
کد پستي: 63963-66136
تلفاکس: 2277900-0871