صفحه اصلي

تعداد بازديد:

3427

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : سه شنبه25/12/88

مقاله " بررسي انگل شناسي حلزون ليمنه پالوستريس و شناسايي اکولوژي آن در استان مازندران ..


مقاله " بررسي انگل شناسي حلزون ليمنه پالوستريس و شناسايي اکولوژي آن در استان مازندران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) "

عبدالرضا صلاحي مقدم, اميرحسين محوي, غلامرضا مولوي,اسداله حسيني چگيني, جعفر مسعود

مجله : علوم پزشكي مدرس، پاييز و زمستان 1387; دوره 11، ‌شماره 3و 4.

چكيده
هدف: ليمنه پالوستريس حلزون آب شيرين است که در گزارش هاي علمي از استان مازندران به ثبت رسيده است. اين حلزون مي تواند ميزبان واسط برخي ترماتودهاي انگلي حيواني باشد که گاه در انسان نيز ديده مي شود. گزارش هايي در دست است که اين حلزون مي تواند ميزبان واسط فاسيولا هپاتيکا نيز باشد. از آن جا که گزارشي از کم و کيف آلودگي و اکولوژي حلزون هاي فوق در استان مازندران در دست نيست، اين بررسي به منظور بازنگري و مطابقت مطالعات قبلي صورت گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي بيش از 181 نقطه استان مازندران بررسي شد. در 36 مورد که داراي شرايط لازم براي جمع آوري حلزون دانسته شد، 490 حلزون ليمنه پالوستريس جمع آوري شد. در آزمايشگاه پس از تشخيص نوع حلزون، با استفاده از روش له کردن حلزون ها، اشکال احتمالي انگلي موجود در آن با لوپ حشره شناسي بررسي شد سپس اطلاعات حاصل همراه با برخي اطلاعات اکولوژي منطقه در نرم افزارهاي Microsoft Office و سيستم اطلاعات جغرافيايي مشتمل بر نرم افزار ArcGIS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به رشته تحرير درآمد.
نتايج: از 490 حلزون ليمنه پالوستريس صيد شده، 6 مورد (1.22 درصد) آلودگي به اکينوستوماسرکريا ديده شد. دماي مناسب زيست حلزون حدود 15 تا 19 درجه سلسيوس بوده و ميزان املاح آب کلوني هاي اين حلزون نيز حدود 200 تا 400 قسمت در ميليون بوده است. جمعيت کلوني هاي حلزون در فصول پاييز و زمستان افزايش يافته اما آلودگي حلزون در تابستان مشاهده شده است.
نتيجه گيري: اين تحقيق توانست شرايط اقليمي مورد نياز حلزون، پراکندگي، پايش جمعيت حلزون را روشن کند. همچنين ميزبان واسط برخي اکينوستوم هاي پرندگان (اردک هاي) محلي را که تاکنون چندان مورد بررسي قرار نگرفته بود را نشان دهد. چنين به نظر مي رسد که براي تاسيس مزارع پرورش اردک و بوقلمون، الگوي اکولوژيک ساده اي که ارايه شد مي تواند مفيد باشد.
 
كليد واژه: اكولوژي، سركر، حلزون شناسي، ليمنه پالوستريس، مازندران
متن کامل اين مقاله به صورت فايل RAR قابل دريافت مي باشد.
 

 

جهت رویت سایر فعالیتها به پروفایل آقای اسدالله حسيني چگيني مراجعه نمایید.