صفحه اصلي

تعداد بازديد:

5961

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : سه شنبه15/04/89

اعلام ميزان جريمه انصراف از تحصيل در دانشگاهها


اختصاصي مهر /
ميزان جريمه انصراف از تحصيل در دانشگاهها اعلام شد

دانشجوياني که از رشته مورد نظر خود به هر عنوان و دليلي انصراف مي دهند به دليل اينکه از آموزش رايگان بهره مي گيرند بايد مبالغي را تحت عنوان جريمه انصراف پرداخت کنند که ميزان اين جريمه براي مقاطع مختلف تحصيلي متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون واحد انصراف مرکز امور دانشجويي وزارت بهداشت پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو طبق جدول تعرفه ميزان شهريه ثابت و متغير بر اساس موضوع تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نسبت به محاسبه هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان بر مبناي دروس عمومي و اختصاصي اقدام مي کند.

بر اساس دستورالعمل موجود براي انصراف از تحصيل، ابتدا دانشجو موظف است تقاضاي خود را مبني بر انصراف از تحصيل به امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود تسليم و در دبيرخانه ثبت کند.

دانشجو موظف به پرداخت هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان بر اساس شهريه هاي ثابت و متغير به يک حساب مشخص تحت اين عنوان است.

دانشجو پس از تسويه حساب و ارائه فيش بانکي مبني بر پرداخت هزينه هاي بهره مندي از آموزش رايگان نامه عدم بدهي آموزش رايگان جهت دانشجو و به عنوان دانشگاه صادر مي شود و در اين صورت دانشجو مي تواند ريز نمرات و مدارک خود را دريافت کند.

دانشجويان انصرافي دوره شبانه در صورت پرداخت کامل شهريه هاي مربوطه نياز به تسويه حساب آموزش رايگان ندارند پس از تسويه حساب با دانشگاه ذيربط مي توانند کليه مدارک تحصيلي و ريز نمرات دانشگاهي خود را دريافت کنند.

موضوع تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 بر اين نکته اشعار دارد:

"به منظور ارتقاي کيفي آموزش عالي و استفاده بيشتر از ظرفيت آموزش عالي کشور و همچنين ترغيب دانشجويان به تحصيل بهتر و در مدت ‌کوتاهتر و تقليل افت تحصيلي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در سال 1373 اجازه داده مي‌شود چنانچه دانشجويي در درس يا درسهايي‌ مردود شود، تمامي هزينه‌هاي مربوط به تکرار اين دروس به صورت نقدي و يا تعهدي از وي دريافت شود. وجوهي که از اين بابت دريافت مي شود به ‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري کل موضوع رديفهاي 410353 و 410354 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل مبلغ واريزي فوق از محل‌اعتبار رديفهاي 113500 و 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار‌مي‌گيرد تا در جهت رشد و توسعه آموزش عالي هزينه گردد."

جدول تعرفه ها بايد بر اساس تورم تغيير کند اما آخرين مبالغي که دريافت مي شده است از اين قرار است.

براي هر دانشجوي کارداني براي هر نيمسال 500 هزار ريال شهريه ثابت و شهريه متغير نيز برحسب هر واحد درسي 20 تا 30 هزار ريال دريافت مي شود.

براي هر دانشجوي کارشناسي نيز براي هر نيمسال 700 هزار ريال، براي هر دانشجوي کارشناسي ارشد 900 هزار ريال، براي دانشجويان دکتري حرفه اي در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي نيز يک ميليون و 200 هزار ريال به عنوان شهريه ثابت دريافت مي شود.

مبلغ پرداختي براي شاغلين به تحصيل در دوره هاي تخصصي نيز متغير است و از چهار ميليون و 500 هزار ريال تا 9 ميليون ريال بايد به عنوان جريمه انصراف پرداخت شود.